Warning: WP Redis: Connection refused in /data/www/mupyonline_cz/www/wp-content/object-cache.php on line 1397
MUPy online - dovednosti pro život v proměnlivém světě

Rozvíjejte ve škole dovednosti žáků pro osobní i profesní život v proměnlivém světě

K čemu slouží prostředí MUPy online?

Co můžete s MUPy online?

na jednom místě uskutečňovat a sledovat rozvoj žáků

rozvíjet žáky v šesti důležitých oblastech pro život

shromažďovat zpětnou vazbu pedagogů i sebehodnocení žáků k vybraným dovednostem

ulehčit si práci – při dlouhodobém zavádění rozvoje uvedených dovedností do výuky i díky archivu připravených aktivit využitelných ve výuce

pracovat s online prostředím při distanční výuce

Co získáte v licenci na MUPy online?

  • Mapy učebního pokroku KK – každá kompetence rozepsaná do vývojového kontinua, tedy do na sebe navazujících bodů ve vybraných ročnících školní docházky

  • Přístup do online prostředí se třemi typy uživatelských účtů – učitelské, žákovské, administrativní

  • Možnost plánovat i vyhodnocovat práci žáků online

  • Součástí licence je i:

  • Sada připravených aktivit pro rozvoj klíčových kompetencí

  • Podrobná metodika pro učitele

  • Sada metodických videí o práci s klíčovými kompetencemi a videí představujících práci s online prostředím

  • Metodická online podpora (webinář 1x za měsíc formou otázek a odpovědí)

  • Technická podpora v rozsahu 10 hodin/rok

Vzdělávání má rozvíjet klíčové kompetence, které děti potřebují, aby mohly prožít úspěšný život jak v rovině osobní, tak profesní.

Robert Plaga, ministr školství mládeže a tělovýchovy ke schválené Strategii vzdělávání v ČR do roku 2030+

School My Project je vzdělávací společnost tvořená skupinou pedagogických odborníků, kteří vytvořili inovativní český vzdělávací koncept Škola Můj Projekt. Nabízí dětem smysluplné vzdělávání, rodičům orientaci při výběru školy, pedagogům profesní i osobní rozvoj a komplexní podporu pro vedení škol. Společnost vytváří v českém prostředí jedinečné metodické a didaktické materiály a podporuje pedagogy v jejich zavádění.

www.skolamujprojekt.cz

Mediální partneři:
MUPy online vznikly i díky podpoře Nadace BLÍŽKSOBĚ